banner

Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Bu gün size nädip kömek edip bileris?

Hünärmenlerimiz, taýýar tarp önümleriňiziň her ädiminde size kömek etmek üçin geldiler.Sitata gerekmi?ýa-da soraglaryňyz barmy?Bize habar beriň we elimizden gelenini ederis!

Şahsy maglumatlar

Satyş

+ 86-514-86512668

+ 86-15161800125

20-nji gat, JiaYuan YinZuo merkezi,
75 1175, Gündogar WenÇang ýoly,
Jiangdu etraby 225200, Hytaýyň Jiangsu welaýaty, Zhangangzhouou şäheri.

Jikme-jiklikleriňizi giriziň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Ofisimiziň ýerleşýän ýeri