banner

Gar aýyrmak

Gar aýyrmak

  • Gar aýyrýan tarp öndürijisi 1993-nji ýyldan bäri

    Gar aýyrýan tarp öndürijisi 1993-nji ýyldan bäri

    Dandelion, köp mukdarda gowy öndürilen gar aýyrmak tarplaryny hödürleýär we lomaý harby derejeli we ISO kepillendirilen winil tarpaulin bilen söwda söwdalaryny we aýratyn ulanyşlary üpjün edýär.Talaplaryňyza laýyk gelýän ululyklary we şekilleri berip bileris.

    Tejribeli gar aýyrmak tarp öndürijisi hökmünde gurluşyk meýdançalarynyň aýratyn zerurlyklaryny hem kanagatlandyryp bileris.Winil tarpaulin matasynyň hemmesi suw geçirmeýän, göz ýaşardyjy we UV çydamly.Bu, gar aýyrmak tarpymyzyň, garlary wagtynda aýyrmak bilen gurluşyk taslamalaryňyzyň oňat işlemegine kepil geçip biljekdigini aňladýar.