banner

Canvas Tarp

Canvas Tarp

Gysga düşündiriş:

1993-nji ýylda döredilen Dandelion Hytaýyň iň ynamdar kanwas tarp üpjün edijileriniň birine öwrüldi.Kanwas tarplarymyz ýokary güýçli poliesterden ýasalan we 6 ′ x 8 ′ 40 ′ x 60 ′ aralygynda dürli şekilde we ululykda bolýar.

Kanwas tarplary aşgazana has çydamly we dürli programmalar üçin amatlydyr.Bularyň arasynda ammar, gurluşyk, ýük awtoulaglary, reňklemek, abadanlaşdyryş we ekerançylyk zerurlyklary bar.Şeýle hem olar dem alýan, ekologiýa taýdan arassa we ýokary ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1993-nji ýylda döredilen Dandelion Hytaýyň iň ynamdar kanwas tarp üpjün edijileriniň birine öwrüldi.Kanwas tarplarymyz ýokary güýçli poliesterden ýasalýar we 6 'x 8' -den 40 'x 60' aralygynda dürli şekilde we ululykda bolýar.

Kanwas tarplary aşgazana has çydamly we dürli programmalar üçin amatlydyr.Bularyň arasynda ammar, gurluşyk, ýük awtoulaglary, reňklemek, abadanlaşdyryş we ekerançylyk zerurlyklary bar.Şeýle hem olar dem alýan, ekologiýa taýdan arassa we ýokary ygtybarly.

Önümleriňiz üçin kanwas tarp gözleýärsiňizmi?Bu gün biziň bilen habarlaşyň, markaňyzy ýokarlandyrmaga kömek etjek kanwas tarplaryny döretmäge kömek ederis!

Önümleriňiz üçin aýna gap gözleýärsiňizmi?Bu gün biziň bilen habarlaşyň, markaňyzy ýokarlandyrmaga kömek etjek aýna kanwas tarplaryny döretmäge kömek ederis!

Spesifikasiýa

Tamamlanan ululygy 6'x8 '8'x12' 12'x16 '16'x24' 20'x20 '30'x30' 40'x60 '
Material 100% silikon bilen bejerilen poliester kanwasy
65% poliester kanwasy + PVC örtükli 35% pagta kanwasy
PVC örtükli 100% pagta kanwasy
Mata agramy Meýdanyň howlusynda 10oz - 22oz
Galyňlyk 16-36 mil
Reňk Gara, goýy çal, goşun ýaşyl, Tan, goňur we başgalar
Umumy çydamlylyk Taýýar ululyklar üçin +2 dýuým
Tamamlaýar Suw çydamly
Aşgazan çydamly
Ameangyn saklaýjy
UV çydamly
Çydamly
Grommets Bürünç / alýumin / poslamaýan polat
Tehnika Perimetri üçin goşa tikilen tikişler
Şahadatnama RoHS, REACH
Kepillik 3-5 ýyl

Goýmalar

Howany goramak

Howany goramak

Daşky ulag örtükleri

Daşky ulag örtükleri

Öý-abadanlaşdyryş

Öýi abadanlaşdyrmak

Gurluşyk-taslamalar

Gurluşyk taslamalary

Kemping - & - Awning-

Kemping we Awning

Önümçilik

Önümçilik

Lomaý Canvas Tarps bilen işiňizi ösdüriň

Dürli reňk opsiýalary
Dandelion goşun ýaşyl, tan, goýy çal we başgalar ýaly dürli reňkleri hödürleýär, iň meşhur kanwas tarp öndürijileriniň biri hökmünde, jaýy abadanlaşdyrmak, açyk kempir, ammar we gurluşyk pudaklary üçin dürli mata görnüşlerini tertipläp bileris. .

Kepillendirilen çig mal
Bazarda çeýeligi we artykmaçlygy üpjün etmek üçin dürli usullar bilen ulanylýan REACH kepillendirilen önümleri döredýäris.Kanwas tarplarymyz gaýtadan ulanyljak we beýleki önümleri ýapmak üçin amatly.

Markaňyza hyzmat ediň
Kanwas tarplarymyz, ähli müşderilerimize işiňizi ösdürmäge kömek etmek üçin ajaýyp hyzmat hödürlemek üçin döredildi.Lomaý satuw, peýdalanyp boljak dürli programmalary hödürlemekde ep-esli artykmaçlyk berýär.

Güýçli ýasalan usullar
Dandelion has ýokary tikiş tikişlerine, iki esse eplere we dogry daňmak üçin bürünç grommetlere ünsi jemleýär.Beýleki bäsdeşlere garanyňda has giň kepilligi üpjün edip bilersiňiz ýa-da aýratyn programmalaryňyzyň tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlap bilersiňiz.
Ygtybarly tarp önüm kompaniýasyny gözleýän bolsaňyz, Dandeliona bil baglap bilersiňiz.Winil tarpyny köp mukdarda bizden satyn alyň we özleşdirip bolýan we elýeterli tarp önümlerimizi ulanyp, işiňizi ösdürmäge kömek edeliň.

Amalda maşyn

Kesiji maşyn

Kesiji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Synag maşynyny çekmek

Synag maşynyny çekmek

Tikin maşyny

Tikin maşyny

Suwdan goraýan synag enjamy

Suwdan goraýan synag enjamy

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Kesmek

Kesmek

Tikin

Tikin

Kesmek

Kesmek

Gaplamak

Gaplamak

Saklamak

Saklamak

Dandelion näme üçin?

Bazar gözlegleri

Müşderi esasly talaplar

RoHS kepillendirilen çig mal

BSCI önümçilik zawody

SOP esasly hil gözegçiligi

Güýçli gaplamak
Çözgüt

Gurşun wagty
Kepillik

24/7 Onlaýn
Maslahatçy


  • Öňki:
  • Indiki: