banner

Ojak gapagy

Ojak gapagy

 • Oksford / Poliester Customörite suw geçirmeýän açyk howanyň logiki gapagy, odun örtügi

  Oksford / Poliester Customörite suw geçirmeýän açyk howanyň logiki gapagy, odun örtügi

  Rack Rack gapagy】Qualityokary hilli 600D oksford mata + suw geçirmeýän PVC örtük, ýagyşyň, garyň, UV, tozanyň we beýleki faktorlaryň netijeli zyýan bermeginiň öňüni alyp biler we goralýan zatlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.
  Hand Handle & Vent】Iki gapdalyndan tutawaçly tutawaç we bir gapdalyndan aşak howa çyzgysy.Turbalar gapagy sazlamagy aňsatlaşdyrýar we gurmak we aýyrmak aňsatlaşdyrýar.Kärendeler iň ýokary howa çalşygyny we minimal kondensasiýany üpjün edýär, çyglylygy peseldýär, odunlary gurak ýagdaýda saklaýar we odun has gowy saklanmagyna mümkinçilik berýär.
  【Velcro ýapylmagy】Oduny ýerleşdirmek ýa-da aýyrmak üçin öň tarapynda Welcro, her tarapynda 3.“Velcro” bir tarapa ýa-da iki tarapa açylyp bilner, iki tarapam köp adamyň odun geçirmegine rugsat bermek üçin açyk.
  【Windel geçirmeýän dizaýn】Dört sany togalak gaýyş we aşagynda iki sany sazlanyp bilinýän elastik ýüp bar.Çeňňek gaýyşlary gapagyň üstündäki gapagy düzeltmek we ýakyn gabat gelmek üçin elastik ýüpler bilen ulanylyp bilner.Şemally howa şertlerinde, odun goramak üçin agaç örtüginiň gapagyny hem berkitip bolýar.
  【Ölçegi】48 ″ x 24 ″ x 42 ″ (L x W x H), gündeligiň gapagy 4ft log tekerine laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal gündeligiňiziň ululygyny tassyklaň.【Bukja öz içine alýar】 - 1 x Log Rack Cover + 1 x Saklaýyş sumkasy.【Üns beriňKitap ýazgysyny ýapmazdan ozal, tekjäniň gurandygyny barlaň.