banner

Tigir örtügi

Tigir örtügi

  • Custörite ölçeg 300D Oksford mata suw geçirmeýän çydamly welosiped örtügi

    Custörite ölçeg 300D Oksford mata suw geçirmeýän çydamly welosiped örtügi

    Çydamly we suw geçirmeýän gorag:“Iki gezek tikiş” we “ýylylyk bilen möhürlenen” tikişli 300D Oksford mata, beýleki şuňa meňzeş önümleriň suwdan çykmagy meselesini doly çözýär. 180T, 190T materialdan has çydamly, göz ýaşardyjy we könelişen.Anti-UV, Suw geçirmeýän, tozana garşy, welosipediňizi islendik çyzgylardan gowy goraýar.

    Windel geçirmeýän :Düzülip bilinýän elastik zolak we ýel geçirmeýän tok dizaýny bilen geliň, welosiped örtüginiň ýarylmagynyň öňüni alyň.sazlanylýan tokly gaýyş - dogry laýyklygy üpjün etmek üçin Öň we yzky elastik aýlawlar.

    Gorag saklaýan halta :Ykjam gaplanan ululyk we amatly saklamak üçin çyzgyly mugt göteriji sumka, syýahat ýa-da açyk howada ajaýyp.