banner

Tar Tarp

Tar Tarp

 • 1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

  1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

  Dandelion, açyk gizlinlik, gurluşyk meýdançalary we beýleki maksatlar üçin lomaý tor tarpyny üpjün edýär.6′x8 ′ dan 30′x 30 ′ aralygynda saýlap ýa-da sazlap bilersiňiz.Tor tarplary ýokary aşgazana çydamly we UV çydamly, ýokary basyşly ulanmak bilen berkligini uzaldýar.Tor tarpynyň agyr zyýanlary we potensial zyýanyň öňüni almak üçin agyr zyňyndylary saklap biljekdigine göz ýetirýäris.

  Dürli materiallar bilen tor tarplaryny satmak boýunça tejribämizi giňeldenimizde, size özleşdirmekde kömek edip bileris.Toparymyz bilen zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyň.

 • Uckük daşaýan ýük maşyny Tarp 8′X20 ′, Güýçlendirilen goşa tikişli Webbing ýyrtyk duralgasy, Zip sumkasy gaplandy

  Uckük daşaýan ýük maşyny Tarp 8′X20 ′, Güýçlendirilen goşa tikişli Webbing ýyrtyk duralgasy, Zip sumkasy gaplandy

  Näme üçin Dump Truck / Trailer üçin tor tarp?Tor tarplary ýük awtoulagynda saklaýar, pytraňňy we ýel flapyna garşy tarp ömrüni gowulandyrmak üçin uly howa akymy bilen mata mata.Näme üçin Dandelion ýük maşyny torp?ÖNÜMÇILIKDE öndürilen ähli önümler we gaplamazdan ozal 100% barlandy.PREMIUM MATERIALLARY ULANMAK: 11oz / inedördül agyr winil bilen örtülen dokalan mata, esasy mata 1000DX1000D ýüplükler (adaty800D bilen deňeşdiriň), her dýuýmda 11X11, UV we Flame çydamly;Iki gezek galyňlygy we pos ýok 2 # bürünç grommets ýerleşdirilen ...
 • Dandelion lomaý agyr ýük tirkegleri uckük poliester webbing mesh howpsuzlygy ýük toruny alyň

  Dandelion lomaý agyr ýük tirkegleri uckük poliester webbing mesh howpsuzlygy ýük toruny alyň

  Aýratynlyk:

  Truck Cargo Net agyr ýük üçin ulanylýar.Birnäçe birikdirme nokatlary, ululykdaky ýükler üçin has berk burçlara mümkinçilik berýär.Sertifikatly we ýük 1500 funt sterlinge çenli baha berildi.

  Toplumlaýyn web we tor, çekmegiň öňüni alýar we ownuk zatlary üpjün edýär.Ulanmak aňsat we birnäçe minutda gurulýar.

  Çydamly, ýokary güýç, howa geçirmeýän materiallar.Ulanmak aňsat.

  Dört sany berkidiji enjam kemeri we ammar sumkasy bar.

  Ölçegi: Kiçijik (56 ″ x 72 ″) gysga ýük awtoulag düşeklerine laýyk gelýär