banner

Hytaýda “Poly Tarp” öndürijileri

Hytaýda “Poly Tarp” öndürijileri

Gysga düşündiriş:

Dandelion, poli tarpyny Hytaýda ýokary hilli we elýeterli bahalar bilen üpjün edýär.Dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilinjek ýokary hilli poli tarplary öndürmek üçin köp işleýäris.Poli tarplarymyz, tarpyň iki gapdalynda gaty we möhürlenen poli örtük bilen ýasalýar, olaryň hemmesiniň 100% suw geçirmeýän, çygly, ýyrtyjy we kislota çydamlydygyny üpjün etmek üçin.Tarp önümçilik pudagynda 30 ýyllyk tejribämiz bilen, ygtybarly hyzmatdaşlaryňyzdan birini saýlap bilersiňiz.

Dandelion, özboluşly we amatly gaplama çözgütlerimiz bilen işiňizi güýçlendirip, lomaý poli tarplary gözleseňiz, önümçilik talaplary üçin giň saýlaw hödürläp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Tamamlanan ululygy 6'x8 ', 8'x12', 12'x16 ', 16'x24', 20'x20 ', 30'x30', 40'x60 '
Material Polietilen
Mata agramy Meýdanyň howlusynda 5oz - 9oz
Galyňlyk 10-14 mil
Reňk Gara, goýy çal, gök, gyzyl, ýaşyl, sary, beýlekiler
Umumy çydamlylyk Taýýar ululyklar üçin +2 dýuým
Tamamlaýar Suw geçirmeýän
Ameangyn saklaýjy
UV çydamly
Çydamly
Grommets Bürünç / alýumin
Tehnika Perimetri üçin kebşirlenen tikişler
Şahadatnama RoHS, REACH
Kepillik 2 ýyl

Goýmalar

Howany goramak

Howany goramak

Daşky ulag örtükleri

Daşky ulag örtükleri

Öýi abadanlaşdyrmak-1

Öýi abadanlaşdyrmak

1 Gurluşyk taslamalary

Gurluşyk taslamalary

1Kamping we Awning

Kemping we Awning

Önümçilik

Önümçilik

Poly Tarp lomaý satuwynyň artykmaçlyklary

Uzak dowamly material
Poli tarp 3 sany dokalan armatur polietilen materialdan ýasalýar.Onuň orta gatlagy poli lenta tor.Soňra poli mesh soňky iki poli tarp materialyny emele getirmek üçin iki tarapynda ýokary dykyzlykly polietilen filmler bilen örtülendir ýa-da örtülendir.Tarp matanyň galyňlygy adatça 10 mildan 20 mil aralygynda bolýar.Dokalan poli tarplaryň adatça dört tarapynda her 1,5 futdan 3 futa çenli grommets bar.Harytlaryňyzyň müşderileriň isleglerine laýyk geljekdigine ýa-da ondan ýokary boljakdygyna kepil geçip bileris.

Dürli reňk opsiýalary
Dandelion ak, gara, gök, ýaşyl, goňur we ş.m. ýaly dürli reňkleri üpjün edip biler. Professional reňk barlagymyz bilen, markaňyzy beýan etmek üçin iň amatly wariantlary saýlap bilersiňiz.

Logotipiňizi çap ediň
Tejribeli poli tarp öndürijisi hökmünde mahabat talaplaryny kanagatlandyryp bileris.Logörite logotip dizaýny, stili we ululygy poli tarpyňyzda elýeterlidir.

Amalda maşyn

Kesiji maşyn

Kesiji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Synag maşynyny çekmek

Synag maşynyny çekmek

Tikin maşyny

Tikin maşyny

Suwdan goraýan synag enjamy

Suwdan goraýan synag enjamy

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Kesmek

Kesmek

Tikin

Tikin

Kesmek

Kesmek

Gaplamak

Gaplamak

Saklamak

Saklamak

Dandelion näme üçin?

Bazar gözlegleri

Müşderi esasly talaplar

RoHS kepillendirilen çig mal

BSCI önümçilik zawody

SOP esasly hil gözegçiligi

Güýçli gaplamak
Çözgüt

Gurşun wagty
Kepillik

24/7 Onlaýn
Maslahatçy


  • Öňki:
  • Indiki: