banner

Zawodymyz

Zawodymyz

Hytaýyň Jiangsu şäherindäki kepderi zawody

1993-nji ýyldan başlap, 20,000 inedördül metrden gowrak önümçilik we ammar desgasyny işledik.Zawod, jaýy abadanlaşdyrmak, ýaşaýyş jaýyna hyzmat etmek, ýük awtoulag örtükleri, gurluşyk taslamalary, eýwan gazony we beýleki pudaklarda uzak möhletli kepillikli taýýar önüm öndürmäge ünsi jemleýär.

Jiangsu şäherindäki kepderi zawody

Adaty ösümlikler we desgalar

Çig mal zawody

Çig mal zawody

Önümçilik zawody

Önümçilik zawody

Gaplaýyş zawody

Gaplaýyş zawody

Ammar

Ammar

Baýraklar

Baýraklar

Şahadatnamalar