banner

Dandelionyň sergi meýilnamasy

Dandelionyň sergi meýilnamasy

Dokma pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “Dandelion” kompaniýasy, köp garaşylýan Advanced Textiles Expo 2023-e gatnaşjakdygyny mälim etmekden hoşal. Sergi ABŞ-nyň FL şäherinde 11.1-den 11.3-e çenli dowam eder.

Dandelionyň sergi meýilnamasy

Advanced Textiles Expo dokma pudagynyň ýolbaşçylaryny, gözlegçilerini we dünýäniň dürli künjeklerinden höwesjeňleri birleşdirýän abraýly waka.Ösen dokma pudagynda öňdebaryjy täzelikleri we iň täze tehnologiýalary görkezmek üçin platforma.Bu ýyl ýarmarka gatnaşyjylara dokma önümleriniň geljegi barada düşünje bermegi we gymmatly aragatnaşyk mümkinçiliklerini bermegi wada berýär.Bu pudagy üýtgetmegi maksat edinýän öňdebaryjy kompaniýa hökmünde Dandelion kompaniýasynyň Advanced Textiles Expo 2023-e gatnaşmagy dokma tehnologiýasynyň çäklerini öňe sürmek isleginiň we yhlasynyň subutnamasydyr.“Dandelion” kompaniýasy, öňdebaryjy materiallary we ösen funksiýany öz içine alýan iň täze we dowamly dokma çözgütlerini görkezer.Gatnaşanlar ýokary öndürijilikli matalar, akylly dokma önümleri, nanotehnologiýa goşundylary we ekologiýa taýdan arassa materiallar ýaly dürli önümleri öwrenip bilerler."Advanced Textiles Expo 2023-e gatnaşanymyza begenýäris" -diýdi jenap Wu (CEO).“Bu abraýly platforma, ösen dokma önümleriniň soňky ösüşlerini görkezmäge mümkinçilik berýär.Bu pikirdeş hünärmenler bilen aragatnaşyk gurmak, bilim alyşmak we potensial hyzmatdaşlygy öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. "

Geljekde has köp söwda habarlary almak üçin bize eýeriň!


Iş wagty: Awgust-21-2023