banner

CCBEC näme?

CCBEC näme?

2023 CCBEC CCBEC 2023

2023-nji ýylyň 13-15-nji sentýabry aralygynda Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Bao 'an) ýokary hilli hytaý eksport üpjün edijilerini we dürli pudaklarda halkara meşhur söwda kärhanalaryny birleşdirýän CCBEC geçirildi.Içerde we daşary ýurtlarda abraýly elektron söwda platformalarynyň we ähli ugurlar boýunça hyzmat üpjün edijileriň işjeň gatnaşmagy bilen, CCBEC diňe bir hytaý üpjün edijilerine içerki we halkara goşa aýlawly söwda biresalaryny gazanmaga kömek etmeýär, şol bir wagtyň özünde, giriş üpjün edijileri we markalary hemmetaraplaýyn we täsirli iş platformasy bilen üpjün etmek üçin Hytaý bazaryna laýyk gelýän halkara markalary.

Dandelion CCBEC Expo 1-de çişirýär

Dandelion CCBEC sergisinde çişirýär

Sene: 9.13-9.15,2023

Stend: 11C002

Tomaşa gelenler Dandelionyň hödürleýän täze bag enjamlary we açyk enjamlar bilen haýran galdylar, söhbet edýärler we mundan beýläkki hyzmatdaşlyk üçin aragatnaşyklary goşýarlar.

Dandelion innowasiýa önümlerinden başga-da, pudakdaky hyzmatdaşlygy ösdürmek we täze hyzmatdaşlygy öwrenmek üçin CCBEC Expo-ny ulanýar.Bu sergi, döwlet işgärlerinden başlap, hünärmenlere çenli dürli gatnaşyjylary özüne çekýär, bu strategiki bileleşikler we işewürligiň ösmegi üçin ajaýyp aragatnaşyk mümkinçiliklerini döredýär.

Dandelion CCBEC Expo 2-de çişirýär Dandelion CCBEC Expo 3-de çişirýär


Iş wagty: 21-2023-nji sentýabr