banner

Meýdan Tarp

Meýdan Tarp

  • Hytaýda meýdan tarp öndürijileri

    Hytaýda meýdan tarp öndürijileri

    Meýdan tarplary iri içerki ösümlikleri we göteriji maşynlary öndürmek üçin hünärmen öndürijä mätäç.Dandelion lomaý satuwda meýdan tarplaryny hödürleýär.Meýdan tarplarymyz, 100% suw geçirmeýänligini üpjün etmek üçin, futbol meýdançasynyň, gurluşyk meýdançasynyň we beýleki iri sport meýdançalarynyň çygly, tozanly we ýagyşly bolmagynyň öňüni almak üçin 15-20oz winil tarpaulin matasyndan ýasalýar.

    Meýdan tarplary otuň tehniki hyzmatyny ep-esli azaldyp biler, futbol meýdançasy çorbany we soganlygy gorar.Aýak hereketi üçin niýetlenen, aşakdaky otlary çydamly we ygtybarly saklaýarlar.Iki gatly we iki gatlak bilen berkidilen her bäş aýakda bürünç grommets bar.Mundan başga-da, sport meýdançasyny ençeme ýyllap saklamagy üpjün edip, çygly ösmegine we günüň zaýalanmagyna garşy durýarlar.